Gửi Anh Sáng !

Tôi chưa được đi nhiều nơi, chưa được gặp nhiều người, chưa được trải nghiệm phong phú về cuộc sống ! Nhưng những nơi mà tôi đẫ đến, những người mà tôi đã từng gặp, những trải nghiệm mà tôi đôi lần trải qua để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, thúc dục tôi viết cho anh những tâm sự từ đáy lòng mình với ước mong nó có thể làm thay đổi một cái gì đấy nhỏ nhoi cho quê hương…. Tiếp tục đọc