Tôi yêu chính trị..!

Tôi sinh ra ở làng quê nghèo, nơi mà những người thân của tôi phải dạy từ sớm trước cả tiếng gà gáy, để rồi ra đồng cấy cày, những người như bố tôi thì đi xây, đi sửa những ngôi nhà nhỏ…! Họ là những người vất vả nhất mà tôi từng thấy thế nhưng tôi cũng thấy họ là những người nghèo nhất mà tôi từng gặp… Tiếp tục đọc

Gửi Anh Sáng !

Tôi chưa được đi nhiều nơi, chưa được gặp nhiều người, chưa được trải nghiệm phong phú về cuộc sống ! Nhưng những nơi mà tôi đẫ đến, những người mà tôi đã từng gặp, những trải nghiệm mà tôi đôi lần trải qua để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, thúc dục tôi viết cho anh những tâm sự từ đáy lòng mình với ước mong nó có thể làm thay đổi một cái gì đấy nhỏ nhoi cho quê hương…. Tiếp tục đọc