Caffe – Chính Trị – Phan Kim Khánh

Sans café, la politique sent car elle perd son essence.
-Napoléon Bonaparte-Tề gia, trị quốc bình, thiên hạ…
Không có cà phê, nặng hơn đeo đá.
Uống cà phê vào, nhẹ bằng chiếc lá!

CHÓ CỨ SỦA VÀ ĐOÀN NGƯƠI CỨ ĐI

CHÓ CỨ SỦA VÀ ĐOÀN NGƯỜI CỨ ĐI
Bất kỳ người “lữ hành” nào trên con đường đi đến hạnh phúc, thỉnh thoảng cũng phải bị “giật mình” vì tiếng chó sủa. Song, mục tiêu vẫn không đổi, tiếng chó sủa cũng chẳng làm trở ngại gì. Nếu chúng ta có niềm tin, thời gian sau chúng ta sẽ không còn thấy có gì là phiền toái nữa.
-st-

Nghĩ về chiến tranh..!

Đất mẹ yêu thương nơi bao bọc những người đã nằm xuống vì chiến tranh, Giống như bao người trẻ khác tôi được sinh ra và lớn lên trong thời bình, chẳng phải chịu đau khổ của bom đạn chiến tranh, của cảnh đất nước chiacắt, của những năm tháng bao cấp khó nhọc.

IMG_1513

Ấy nhưng, mỗi khi nhìn về về hiện tại, tôi lại muốn quay lại quá khứ để hiểu, để tìm những lời giải đáp cho lịch sử dân tộc. Một đất nước với cả ngàn năm bị giặc phương Bắc Đô hộ, một đất nước mà cả ngàn sau vẫn giặc phương Bắc với tham vọng xâm lược quê hương. Tiếp tục đọc