Bạn sẽ là ai trong 10 năm tới….?

Bạn sẽ là ai trong 10 năm tới….?
Tôi đã đem câu hỏi này đi hỏi nhiều người bạn của tôi… và câu trả lời nhận được không ngoài sự tưởng tượng của tôi…. ” 10 năm tới ư….? thật khó mà biết….. đời không ai nói trước được điều gì? nếu buộc để trả lời thì câu trả lời nhận được sẽ là ” 10 năm sau tôi vẫn là tôi”….
Đúng…. tôi đồng ý rằng đời không ai học được chữ ngờ….!
Nhưng ngày hôm nay tôi muốn tâm sự với các bạn đôi điều về việc hão huyền trong tương lai qua câu hỏi ” 10 năm tới bạn sẽ là ai ? ” Tiếp tục đọc